Nederlandse tekst
Epilogue
February 2020
Almost six years ago, in the summer of 2014, we set out to create a market place for second hand ebooks. We believed our platform would encourage readers to read more ebooks and to help authors earn more and help them in their battle against illegal ebook copies.
Along the way, after having to perform no fewer than six pivots in our business model, we developed a super stable, completely unattended running platform serving our more than 10K customers with an automatic onboarding, sell and resell of their ebooks. We’re proud of the product we built, but even more so, we’re grateful for the community of readers that made it grow. Together we covered uncharted legal grounds of second hand ebooks and the publishing world from all over the globe followed our steps closely to see what our adventure would bring.
Tom Kabinet’s story ends here. The recent ruling of Court of Justice of the European Union gave us too little room to follow our current path and up and until today the publishers refused to work with us in finding true innovative ways for ebook readers and authors to fully embrace and enjoy all possibilities and extra earnings ebooks have to offer. Many challenges in the world of ebooks remain unsolved, and we failed to create a sustainable way of reselling ebooks. For this, we’re deeply sorry. We considered every option before making the difficult decision to end the product that brought us together.
As of today, it is no longer possible to create a new account or donate ebooks in return for credits, and on February 15, 2020, the Tom Kabinet platform will no longer be available. Until 24:00 hrs on February 14, 2020 all of the ebooks you bought at Tom Kabinet will be available for you to download.
Tom Kabinet’s team members all have new opportunities to pursue in their professional and personal lives and we all look back at six exciting, challenging, and wonderful years together. We’re all delighted to have worked in this talented team on this innovative opportunity.
Thank you for the trust you’ve put in use and for all the ebooks you bought, read, resold or donated for your fellow readers to read. It has been a privilege to have tried creating this new market of second hand ebooks together.
Sincerely,
Tom, Marc & the Tom Kabinet team
© 2020 Tom Kabinet
Epiloog
Februari 2020
Bijna zes jaar geleden, in de zomer van 2014, begon onze reis om een platform te creëren voor tweedehands ebooks. We waren ervan overtuigd dat ons platform lezers zou motiveren om meer ebooks te gaan lezen en auteurs zou helpen meer te verdienen en hen kon ondersteunen in hun strijd tegen illegale kopieën.
Gaandeweg, na niet minder dan zes veranderingen in ons business model, hebben we een super stabiel, compleet zelfstandig draaiend platform ontwikkeld waar ruim 10K gebruikers zich geheel zelfstandig konden aanmelden en hun ebooks kan aan- en verkopen. We zijn trots op het product dat we hebben gemaakt, maar bovenal zijn we dankbaar voor de gemeenschap van lezers die ons platform heeft laten groeien. Samen hebben we onontgonnen juridische grond verkend en over de hele wereld keek de uitgeefwereld nauwgezet met ons mee wat ons avontuur zou brengen.
Het verhaal van Tom Kabinet eindigt hier. De recente uitspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie geeft voor ons te weinig ruimte om ons huidige pad te vervolgen en tot en met de dag van vandaag weigeren de uitgevers om samen met ons naar echt innovatieve manieren te zoeken om alle mogelijkheden van ebooks en de extra te behalen verdiensten daarvan te ontdekken. Veel van de uitdagingen in de wereld van ebooks blijven onopgelost en wij zijn er niet in geslaagd een duurzame manier te vinden voor het verkopen van tweedehands ebooks en dat vinden we zeer spijtig. We hebben iedere mogelijkheid bekeken alvorens deze moeilijke beslissing te nemen om het platform te sluiten dat ons samen heeft gebracht.
Vanaf vandaag is het niet meer mogelijk een nieuw account aan te maken of om ebooks te doneren in ruil voor credits. Op 15 februari 2020 zal het Tom Kabinet platform niet langer online zijn. Tot en met 14 februari 2020 middernacht zijn alle ebooks die je hebt gekocht bij Tom Kabinet beschikbaar om te downloaden.
De teamleden van Tom Kabinet hebben allemaal nieuwe uitdagingen gevonden, zowel in hun professionele als in hun persoonlijke leven. We kijken met zijn allen terug op zes spannende, uitdagende en geweldige jaren samen. We vonden het geweldig om deel uit te mogen maken van dit team en ons bezig te houden met deze innovatieve propositie.
Dank voor het vertrouwen dat jullie in ons hebben gesteld en in alle ebooks die jullie bij ons gekocht, gelezen, verkocht en gedoneerd hebben. Het was een privilege om samen geprobeerd te hebben een markt voor tweedehands ebooks te creëren.
Hoogachtend,
Tom, Marc & het Tom Kabinet team
© 2020 Tom Kabinet