Berekening transitievergoeding

Berekening transitievergoeding

Total
0
Shares

Recht op een transitievergoeding

Een Nederlandse werknemer komt bij ontslag in de regel op één van de volgende drie manieren in aanmerking voor een transitievergoeding:

1.      Je werkgever verlengt je arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd niet;

2.      Je werkgever wil je arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd beëindigen op basis van ontslag met wederzijds goedvinden;

3.      Je wilt zelf ontslag nemen en stemt met je werkgever af dat je ontslag afgewikkeld wordt op basis van wederzijds goedvinden.

Verschil transitievergoeding en ontslagvergoeding

Het is belangrijk om het verschil tussen de (wettelijke) transitievergoeding en de uiteindelijke ontslagvergoeding te kennen. Iedereen snapt wel wat een ontslagvergoeding is, maar de transitievergoeding is een relatief nieuw begrip. De transitievergoeding is in 2015 geïntroduceerd bij invoering van de Wet werk & zekerheid. Door werkgevers bij ontslag te verplichten een transitievergoeding aan de werknemer te betalen, hoopte de overheid dat werknemers sneller een vast dienstverband zouden krijgen en tijdelijk verlies van inkomen beter konden opvangen. De term ontslagvergoeding bestaat sindsdien ook nog steeds, maar daarmee wordt de financiële compensatie bedoeld die een werknemer uiteindelijk ontvangt. Daar kunnen een bonus, eindejaarsuitkering en transitievergoeding dus onderdeel van zijn.

De berekening van de transitievergoeding

Je berekent de hoogte van de transitievergoeding op basis van je bruto maandsalaris en de duur van je dienstverband. Je mag in de berekening ook je vakantiegeld, dertiende maand, gemiddelde bonus over de afgelopen drie jaar en je gemiddelde overwerkuren bij je maandsalaris meenemen. De transitievergoeding is maximaal € 86.000 bruto of één jaarsalaris als je meer dan € 86.000 per jaar verdient.

·        Je krijgt 1/3 maandsalaris per gewerkt dienstjaar ingaande vanaf je eerste werkdag;

·        De vergoeding over de resterende dagen bereken je volgens deze formule:

(Je bruto salaris ontvangen over het restant van je contract / je bruto maandsalaris) x (1/3 bruto maandsalaris / 12 maanden).

Het is gangbaar om de kosten die je werkgever in verband met je ontslag gemaakt heeft ten aanzien van scholing of outplacement, af te trekken van je transitievergoeding. Ze moeten dan wel vooraf met jou zijn afgestemd.

Voorbeeld berekening transitievergoeding

We bereken de hoogte van de transitievergoeding aan de hand van een voorbeeld. Daarbij gaan we uit van een dienstverband dat 7 jaar en 20 dagen geduurd heeft. Stel dat je bruto maandsalaris € 3.375 was. Je bruto uurloon was € 22,50 en je werkte 8 uur per dag.

·        Eerst bereken je de transitievergoeding over het aantal volledig gewerkte jaren:

·        7 jaar x (1/3 van € 3.375) = € 7.875.

·        Dan bereken je de transitievergoeding over de laatste 20 dagen. Dat is 20 (dagen) x 8 (uren) x € 22,50 (bruto uurloon) = € 3.600.

·        Afsluitend kun je de standaardformule voor de berekening gebruiken. Dat is € 3.600 / € 3.375) x (€ 1.125 / 12 maanden) = € 100.

·        De totale transitievergoeding bedraagt dus € 7.875 + € 100 = € 7.975.

Wil je de berekening automatisch laten uitvoeren? Gebruik dan deze gratis rekentool om de transitievergoeding te berekenen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

You May Also Like

Wattpad nu volledig in Koreaanse handen

Naver, Koreas belangrijkste internetplatform, heeft de overname van online selfpublishing-platform Wattpad afgerond. Met de overname is $ 600 miljoen aan cash en aandelen gemoeid. Wattpad blijft gevestigd in Toronto, Canada.…
Lees blog

Boekenweek 2021 van start

Vanochtend heeft demissionair minister Ingrid van Engelshoven de eerste exemplaren van het Boekenweekgeschenk en -essay uitgereikt aan geschenkauteur Hanna Bervoets en essayist Roxane van Iperen. Hiermee opende zij officieel de…
Lees blog